Knivlagen

Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området (knivlagen) behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Knivlagen: Läs om förbjudna knivar

Exempel på sådana farliga föremål:

 • stiletter 
 • springknivar 
 • butterflyknivar 
 • sablar 
 • svärd 
 • kaststjärnor 
 • karatepinnar 
 • knogjärn

Enligt knivlagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1988:254) är det förbjudet att ha den här typen av vapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats.

Exempel på undantag från förbudet:

 • militär som till uniform bär kniv
 • hantverkare som arbetar med mattläggning och bär kniv
 • svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv
 • normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg.

Personer under 21 år får inte använda eller äga springknivar eller springstiletter.

Överlåtelse av farliga föremål

Springknivar, springstiletter, knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är speciellt avsedda för att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte överlåtas till personer under 21 år eller erbjudas till försäljning.

Knivbutik & knivlagen

Handlar du hos oss behöver du inte oroa dig för att handla olagliga föremål. Vi säljer inget som är olagligt i Sverige. Vissa av våra produkter kan ha samma namn som vissa förbjudna föremål som till exempel stiletter. I dessa fall menar vi att de har en design som liknar stilett och inte att det är stiletter. Det är dock upp till varje enskild individ att hantera knivarna i enlighet med knivlagen.