Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Exempel på sådana farliga föremål:

 • stiletter 
 • springknivar 
 • butterflyknivar 
 • sablar 
 • svärd 
 • kaststjärnor 
 • karatepinnar 
 • knogjärn

Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1988:254) är det förbjudet att ha den här typen av vapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats.

Exempel på undantag från förbudet:

 • militär som till uniform bär kniv
 • hantverkare som arbetar med mattläggning och bär kniv
 • svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv
 • normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg.

Personer under 21 år får inte använda eller äga springknivar eller springstiletter.

Överlåtelse av farliga föremål

Springknivar, springstiletter, knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är speciellt avsedda för att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte överlåtas till personer under 21 år eller erbjudas till försäljning.