Köpinformation

 

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se). lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) sortiment förekommande produkter och tjänster.

betalning

Moms ingår i alla priser. Betalning görs via förskottsbetalning till Plusgirokonyo. Eller med kortbetalning via Internet. Vi använder Paysons betalsystem (www.payson.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard samt internetbanköverföring och betalning från Paysonkonto.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

Knivbutik.se erbjuder Payson faktura för all fakturahantering i samarbete med SVEA Ekonomi AB. Paysons villkor gäller för samliga fakturakunder. En fakturaavgift på 39 kr tillkommer. Betalningsvillkoren är 14 dagar och för att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Du måste också godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar Payson en betalningspåminnelse varvid lagstdgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Payson debiterar även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
”Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.”

Fraktpriser

Fri frakt inom Sverige. Du som bor i ett annat land kommer att få betala extra porto.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Njurunda Skogstjänsts (Knivbutik.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Njurunda Skogstjänsts (Knivbutik.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) via e-post [email protected] och uppge order-id samt orsak till reklamationen..

 Defekta produkter som returernas till Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 30 dagar (14 dagar enligt distansavtalslagen). Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se). Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Njurunda Skogstjänsts (Knivbutik.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

export

Vi skickar endast inom EU. Du som bor utanför Sverige ansvarar själv för att de varor som du köper av oss är lagliga i ditt land. Du ansvarar också för eventuella övriga kostnader i samband med importen, som t.e.x tull och moms.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Njurunda Skogstjänsst (Knivbutik.se). kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se. förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Njurunda Skogstjänst (Knivbutik.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt